bisl-foundation-all-inclusive


 

BiSL Foundation - doelgroep en voorkennis

De doelgroep van de BiSL Foundation cursus is redelijk divers. Hieronder wordt een en ander uitgewerkt. Heeft u hierover vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met Tot Z Diensten BV via het contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Doelgroep BiSL Foundation cursus

De doelgroep voor deze cursus bestaat uit:
- Key-users / superusers / kerngebruikers
- Functioneel beheerders
- Informatie managers
- IT'ers die veel met interne gebruikers of klanten te maken hebben
- Managers die betrokken zijn bij IT en de toepassing daarvan

Zie hieronder een uitwerking per onderdeel.


> Uitwerking voor Key-users / superusers / kerngebruikers

Key-users, ook wel superusers of kerngebruikers genaamd, zijn veelal senior medewerkers die op een afdeling werkzaam zijn. Als deeltaak voeren zij key-user taken uit. Daarbij is te denken aan het ondersteunen van gebruikers bij vragen en fouten, het mede-uitvoeren van een gebruikersacceptatietest en het begeleiden van wijzigingen.

De relatie met het BiSL-model en de cursus: Voor key-users is de cursus interessant omdat het takenpakket van de key-user in het model wordt beschreven. Ook de samenwerking met de functioneel beheerders komt aan bod. Vanuit de praktijk is er aandacht voor het feit dat key-users nogal eens klem dreigen te raken tussen hun "gewone" werk en de key-usertaken.


> Uitwerking voor Functioneel beheerders

Functioneel beheerders kunnen medewerkers zijn die vanuit een functie op en afdeling zijn doorgegroeid of medewerkers die vanuit IT de overstap naar het functionele terrein hebben gemaakt. Doorgaans, maar het hoeft niet, is een functioneel beheerder fulltime of bijna fulltime met alle taken bezig. Naast de dagelijkse ondersteuning van gebruikers zijn functioneel beheerders ook belast met het aansturen van IT (in- en extern). Ook activiteiten rondom wijzigingen, vanaf het ontstaan tot de werkelijke in productie name, vormen een zwaartepunt in de rol van de functioneel beheerders.

De relatie met het BiSL-model en de cursus: In de uitvoerende laag van het BiSL-model zijn alle taken van de functioneel beheerder terug te vinden. De Functioneel beheerder vormt in het model een echte spilrol. De functioneel beheerders vormen samen met de key-users veelal de "tandem" om functioneel een hele afdeling te laten reilen en zeilen. Daarnaast hebben functioneel beheerders onderling contacten om informatievoorziening en -systemen in de hele organisatie op elkaar af te stemmen en contacten met informatiemanagers voor de afstemming en invulling van de activiteiten op strategisch en tactisch gebied, zie hierna. Samengevat: voor Functioneel beheerders is in het BiSL model heel veel terug te vinden wat betrekking heeft op hun eigen werk.


> Uitwerking voor Informatiemanagers

De derde rol die in de meeste organisaties wel is ingevuld binnen het functionele domein is die van de informatiemanager. Informatiemanagers houden zich bezig met het richtinggevende en sturende niveau, ook wel strategisch en tactisch genoemd. Daaronder vallen activiteiten als het opstellen van het informatieplan, beleid, het beschrijven van de bijbehorende gewenste informatievoorzieningsorganisatie, alsmede het opstellen van jaarplannen, het doen uitvoeren daarvan en vervolgens controleren en evalueren.

De relatie met het BiSL-model en de cursus: In de richtinggevende en sturende laag van het BiSL-model zijn de taken van informatiemanagers terug te vinden. De werkelijke invulling kan echter per organisatie erg verschillen. Met name de managementachtige taken worden ook wel uitgevoerd door "gewone" managers waarbij de informatiemanagers zich dan beperken tot de inhoudelijke aspecten rondom informatievoorziening: informatiebeleid, informatieplannen etc. Het takenpakket van de informatiemanager kan fraai worden gespiegeld aan het BiSL-model.


> Uitwerking voor IT'ers

D IT'er bestaat natuurlijk niet. Er zijn genoeg IT'ers die een heel technisch takenpakket hebben en daarbij eigenlijk alleen contact hebben met collega's en nimmer met gebruikers of functioneel beheerders / key-users. Maar op het moment dat u als IT'er te maken heeft met software, en vooral de toepassing daarvan in de gebruikersorganisatie, krijgt het al snel een functioneel randje. Of als u als IT'er service-afspraken moet maken over het gebruik van een systeem met de gebruikersorganisatie. Of u bent architect of anderszins betrokken bij de strategische inzet van IT binnen het bedrijf.

De relatie met het BiSL-model en de cursus: In alle genoemde situaties kan het interessant zijn om net even wat meer te weten van hoe een en ander aan de gebruikerskant wordt aangepakt. Vandaar dat vanuit IT de afgelopen jaren grote interesse is in het BiSL-framework. Niet zozeer om er erg veel zelf mee te doen; dan komen ITIL en ASL meer in beeld. Maar wel om de klik met de gebruikersorganisatie en de mensen waar u vanuit IT mee te maken hebt (key-users, functioneel beheerders, informatiemanagers) te verbeteren.


> Uitwerking voor managers

Hebben we in de organisatie de IT die we nodig hebben? Nu en in de toekomst? Zijn de IT-kosten te rechtvaardigen vanuit de opbrengsten? Behalen we met IT duurzaam voordeel? Hoe hou ik grip op IT? Dergelijke vragen spelen op managementniveau in veel organisaties. Omdat in het BiSL-model de vertaling van bedrijfsprocessen naar inzet van IT wordt gemaakt en ook de besturing daarvan in het model is terug te vinden, trekt BiSL ook de aandacht van het management.

De relatie met het BiSL-model en de cursus: Voor elke manager die genteresseerd is de best mogelijke inzet van IT in bedrijfsprocessen, maar ook de bijbehorende management-issues, kan het nuttig zijn kennis te nemen van het BiSL-model. De procesmatige opzet van BiSL is voor managers maar al te herkenbaar en de functionele ipv technische insteek spreekt veel managers aan.


Benodigde voorkennis

Voorkennis is niet vereist voor de cursus BiSL Foundation. Wel is het de bedoeling dat vooraf het toegezonden cursusmateriaal wordt doorgenomen.
De afgelopen jaren is wel gebleken dat mensen die al praktijkervaring hebben op functioneel terrein, BiSL wat makkelijker en herkenbaarder vinden. Aan de andere kant hebben zij vaak wel als nadeel dat de eigen praktijksituatie natuurlijk altijd afwijkt van het BiSL-boekje. Het kan de nodige inspanning vergen om in verband met het examen het standaard BiSL-model goed in het hoofd te krijgen.


Terug naar homepage


 


Ervaringen

Bedankt voor de leuke en leerzame training, dit heeft zeker meegeholpen in het behalen van het certificaat!
De cursus was voor mij zeker een toevoeging.
Wil nog wel kwijt dat ik veel heb opgestoken en de manier van lesgeven heel prettig overkomt.
Een dikke tien, want die heeft de docent verdiend.
Opnieuw bedankt voor de voortreffelijke cursus. Ik kijk er met genoegen op terug en heb er veel aan gehad.
Nog bedankt voor de interessante cursus. Complimenten voor de wijze waarop de cursus is gegeven.
Veel praktijkvoorbeelden en heldere uitleg. Was er zeer tevreden over!
Bedankt voor de fijne 2 dagen van training. Het was allemaal goed geregeld en heeft uiteraard geleid tot het mooie resultaat.
Bedankt voor de training en uw enthousiasme
Bedankt voor je tijd en inzet je hebt de stof wat meer laten leven als dat het boek doet.
Bedankt!
Beetje droge stof, toch levendig gepresenteerd. Goed bruikbaar in de praktijk.
Boekje vind ik moeilijk leesbaar. Samenvatting + sheets erg duidelijk!
Complimenten voor de docent. Een droog onderwerp toch goed te doen door de afwisseling in de cursus.
Cursus werd perfect gegeven. Goede manier en snelheid van praten.
  2010-2018 Tot Z Diensten BV  (Zie ook Tot Z Diensten BV voor contactgegevens.)